De cyclus van het water

Rijkswaterstaat

Midden in de ruimte staat een enorm object. Één zijde van het object is helemaal gevuld met projectie. Deze gaat over de kaart van Nederland met daarop alle belangrijke waterwegen en toont allemaal markers in verschillende kleuren. Deze geven het waterniveau aan ten opzichte van NAP. Op dat moment… in real time… Live!

‘Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) is hét centrum voor kennis en informatie over het Nederlandse watersysteem.’
- Rijkswaterstaat

Watermanagement is complexe materie waarbij veel partijen betrokken zijn. Rijkswaterstaat zocht naar een manier om alle stappen uit het proces inzichtelijk te maken en alle partijen te verbinden. Dat is het bezoekerscentrum van het Watermanagementcentrum in Lelystad. We bedachten een interactieve, ruimtelijke presentatie waarin alle fasen in de cyclus worden geduid en verhelderd. Alle losse onderdelen komen samen tot één vloeiend geheel.

We wilden deze opstelling maken in de taal van Rijkswaterstaat. Natuurlijk moest alles aansluiten op de rijkshuisstijl, maar de echte taal van RWS is die van wegen, dijken en bruggen. We gingen geen staal en steen gebruiken, maar door het slim toepassen van volume en naden ontstaat een gevoel van massa en gewicht. Passend bij het gewicht van het onderwerp.

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10