Museum de Proefkolonie

Maatschappij van Weldadigheid

Rondlopend in Frederiksoord valt je eigenlijk niets op. Natuurlijk, het is een prachtig landelijk dorp met schattige kleine arbeiderswoningen, maar niets zegt je hoe bijzonder dit plaatsje eigenlijk is en hoe hier ooit de basis werd gelegd voor onze verzorgingsstaat.

Frederiksoord is ontstaan in de gedachten van Johannes van den Bosch, zoon van een chirurgijn en destijds generaal-majoor­ in het leger. Hij zag de verpaupering in de steden en in 1818 richtte hij de Maatschappij van Weldadigheid op met als doel om deze ‘behoeftigen’ te verplaatsen naar de provincie om ze daar aan werk en een woning te helpen. Daarmee is Frederiksoord Nederlands’ eerste sociale project.

‘Het is een 'experience' en niet een traditioneel museum. Je beleeft hier echt van alles. Het gaat echt om het verhaal’
- Peter Sluiter Directeur

Deze proefkolonie werd het toneel van een ingrijpend sociaal experiment met wisselende resultaten. Het museum verteld het verhaal van hoe het de gezinnen uit de steden verging. Maar hoe doe je dat? Want naast het dorpje zelf en wat papierwerk is er eigenlijk maar weinig bewaard gebleven. Leidende gedachte was om het verhaal zo veel mogelijk vanuit de gezinnen en hun ervaringen te vertellen.

De gehele beleving heeft een gefaseerd verloop en een vooraf gestelde tijdsduur. Zo kunnen we de beleving optimaal regisseren en controleren we bezoekersaantallen.

1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14

Als de bezoekers uiteindelijk weer buiten staan zien ze Frederiksoord voor wat het echt is; Geen liefelijk provinciaal arbeidersdorp, maar het strijdtoneel van een baanbrekend sociaal experiment wat uiteindelijk bakermat is geweest van onze verzorgingsstaat.