Het brand-komt-bij-je-thuis huis

Het brand-komt-bij-je-thuis huis is een initiatief van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Brand is verschrikkelijk. Het is belangrijk dat mensen weten hoe ze het risico op brand zo klein mogelijk kunnen maken. Dit huis helpt daarbij. Het laat zien wat je met kleine maatregelen kunt doen om de schade te beperken in het onverhoopte geval dat er toch brand uitbreekt.

Brand op locatie
Iedere drie maanden verhuist de brandweer-belevingswoning ‘Het brand-komt-bij-je-thuis huis’ naar een andere wijk in Rotterdam. De brandweer van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) zet met de belevingswoning stevig in op preventie.

In de belevingswoning is alles erop gericht om mensen via zintuigen aan te spreken en aan te zetten tot actie. In het huis zijn huiselijke situaties nagebouwd, indringende verhalen opgenomen en interactives geplaatst om de realiteit zo goed mogelijk te benaderen. Via spellen ga je op zoek naar brandhaarden, probeer je je eigen leven te redden en zo snel mogelijk een brand te blussen.

Dit 'huis' komt heel dicht bij de realiteit.

Linda Peters, Adviseur Programma & Innovatie van Havensteder

In samenwerking met: MCW, Heijmerink Wagemakers
Fotografie: Mike Bink